Våra tjänster

Långsele Bygg & Maskin AB


Vi kan bistå med följande.

* Bygglovsansökan
* Arbetsmiljöplan
* Upprättandet av kontrollplan
* Bygglovsritningar
* Konstruktionsritningar
* Mängdberäkning
* El-ritning
* Vvs- ritning
* Ventilationsritning
* Underlag för upphandling
* Alla ritningar utförs i Autocad.Vi är ett företag verksam inom Konstruktion, Mark & Bygg.


Vi utför samtliga förekommande arbeten inom dessa områden.


Är certifierad hos Bkr för våtrumsarbeten.
Har även certifikat för spräckning av Sten och Berg
.


Företagets Policy är
att efterlämna utförda arbeten med högsta möjliga kvalitet.


Utföra alla arbetsmoment kostnadseffektivt och med hög kvalitet.


Vi strävar efter att upprätthålla Yrkesstoltheten.